Termék kosárba került

Játékszabályzat

“Petnet Nyerd vissza!” nyereményjáték részvételi szabályzat

 

1. A Petnet Kft.. (székhely: 1182 Budapest, Szamos utca 7., cégjegyzékszáma: 01 09 880267, adószáma: 13926856-2-43 továbbiakban:”Szervező”) által szervezett, www.petnet.hu oldalon elérhető "Petnet Nyerd vissza!” nyereményjátékban (továbbiakban: ”Pályázat”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban:”Pályázó”) vehet részt, aki a részvételi szabályzatot (”Szabályzat”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

2. A Pályázat 2023.04.01. 00:00-tól 2023.04. 30. 24:00-ig tart.

A Pályázatban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban foglalt feltételeknek.

3. A szervező a nyereményjáték után 1 alkalommal, véletlenszerűen generálva kisorsol 1 db nyertest, a nyereményjáték ideje alatt a www.petnet.hu weboldalon legalább 20000Ft (azaz húszezer forint) felett vásárlók közül.

Sorsolás időpontja: 2023. 05. 02. 11:00 óra

4. A Pályázat menete: A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték ideje alatt Pályázó a www.petnet.hu webáruházban legalább 20 000Ft feletti értékben vásároljon.
Amennyiben Pályázó a vásárlása után bármilyen okból a vásárlását 20 000Ft érték alá változtatja, meghiúsítja vásárlását vagy eláll a vásárlástól, a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

5. Nyeremények:

1db Petnet kupon, amely a kisorsolt vásárlás értékével megegyező értékű ingyenes vásárlásra jogosítja fel a Pályázót a Petnet.hu weboldalon. A kupon egyszeri felhasználásra szól, pénzre nem váltható be.

A Szervező a sorsolás eredményét a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/PETNET.HU/) publikálja. A játék Nyertesével emailben is felveszi a kapcsolatot és emailben küldi meg számára a kupont. A Nyerteshez 1 db Petnet kupont juttat el.

6. Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak, jogszabályoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Pályázó részére nem küld. A Játékos a nyilvánosságra hozatalhoz a Játékszabály elfogadásával hozzájárul.

7. A Nyertes a Nyereményt emailben kapja meg a sorsolástól számított hét napon belül.

8. A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatóak és másra nem ruházhatók át.

9. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázó által vásárláskor megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket és a Facebook-profiljukhoz tartozó azonosító linket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

11. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken elérhető:
https://www.petnet.hu/adatvedelem

12. Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Pályázatból egyoldalúan kizárni.

13. Szervező fenntartja a jogot a Pályázat bármely okból történő megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Petnet Facebook oldalán.

14. Amennyiben a Pályázó bármely Szabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Pályázaton való részvételi jogosultságát visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az e-mailben történő megkeresésre 1 héten belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve a Nyertes a Pályázatból kizárja magát, a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.

15. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Pályázattal. A Pályázó az általa a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

16. A Szabályzatra, a Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Pályázaton való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztatassa. A megváltoztatott Szabályzatot közzéteszi a www.petnet.hu weboldalon.

2023. 04. 01.

Szervező – Petnet Kft..

Bejelentkezés
Kérjük adja meg a jelszavát
Elfelejtette jelszavát?
Regisztráció

Új felhasználó vagy?

Menü
Termék kategóriák
Információk
Egyéb